Selecteer een pagina

MIR Planning

Multi InteRface

Effectief planningsmanagement
voor zeer grote, multidisciplinaire projecten

Een MIR-planning is een methode om op zeer grote multidisciplinaire projecten planningsmanagement uit te voeren. Kenmerk is dat verschillende planners in één systeem samenwerken. Globaal zullen projecten met een omzet met van meer dan € 100 miljoen in aanmerking komen deze methode toe te passen, maar alle werken waarbij het planningsmanagement decentraal is geregeld kunnen hier hun voordeel mee doen.

Er wordt gebruikt gemaakt van een overallplanning die de kaders aangeeft waarbinnen de detailplanners zich mogen bewegen. Vanuit de detailplanningen komt de voortgangsinfo weer in de overallplanning terecht. Het management kan dus op globaal niveau volgen hoe het project ervoor staat, en daar waar problemen zijn kan in detail worden ingezoomd voor het adequaat bepalen van de beheersmaatregelen.

Makkie, denkt u? MIR-planning is ook geen rocket science.

Maar in de praktijk blijkt dat voor het goed vertalen informatie van detailniveau naar boven en weer terug in combinatie met een steeds wijzigende omgeving dit niet eenvoudig is. Omdat meerdere planners in hetzelfde systeem werken dient volgens heldere procedures  gewerkt te worden en ook het effectief inzetten van de planningssoftware vergt ervaring.

Eigenschappen van de MIR-planningsmethodiek:

  • Detailplanningen decentraal opgesteld
  • Integrale beheersing planningsmanagement
  • Borgt informatiegebruik van de werkvloer
  • Vastgestelde gegevensuitwisseling L3 <-> L4
  • Eigenaarschap planning én activiteiten
  • Beheerst proces
  • Sluit aan bij probabilistische planningen waarbij deterministische eindmijlpalen kunnen verschuiven
  • In één oogopslag duidelijk waar planning niet passend is

Contact

13 + 9 =

Frank Sipkes

06 – 28 67 26 31

Van Kinschotstraat 1 – 2614 XJ Delft