Selecteer een pagina

WERKWIJZE

Wij plannen uw werk niet. Uw teams kennen hun eigen werk het beste, wij zorgen dat de teams hun eigen planning opstellen, wij maken deze integraal, zorgen dat interdisciplinaire raakvlakken inzichtelijk zijn en dat knelpunten afgestemd worden. Resultaat is een door iedereen gedragen en geaccepteerde planning waarmee de voortgang adequaat beheerst kan worden, of het nu gaat om een tender of een project in uitvoering.

Vooral bij ontwerp werkzaamheden en in tenders is het beheersen van de voortgang vaak een uiterst moeizaam proces. De spec’s van de te leveren producten zijn vaak niet 100% duidelijk, het inzetten van meer engineers is vaak geen oplossing en teams zijn geneigd hun voortgang te optimistisch in te schatten waardoor men zich pas in een te laat stadium realiseert dat (ernstig) achter gelopen wordt.

Het is dus de kunst zo vroeg mogelijk te weten of de gestelde doelen gehaald worden en waar bijgestuurd moet worden. Wij faciliteren dat proces door te kijken naar het hele team en de teams uit te dagen kritisch te zijn op hun eigen voortgang al vóórdat de eerste producten geleverd worden.

Visie

 

Techniek is mensenwerk. Alles wat wij maken is vóór mensen en vooral dóór mensen. De mens  is dè cruciale factor. Het goed functioneren van de organisatie die onze technische oplossingen realiseert is een eerste voorwaarde voor succes.

Grote projecten zijn zeer dynamisch. In korte tijd moet een organisatie opgetuigd worden ter grote van een middelgrote onderneming, naarmate de tijd vordert verandert de organisatie compleet om vervolgens weer geheel te worden afgebouwd. Dit vergt continu (ver) vooruitkijken en bijsturen terwijl de tijd als een gek voortraast. Dat kan dus niet alleen van bovenaf. De hele organisatie moet zich bewust  zijn van de planning, hun rol daarbinnen en waar ze op dit moment staan.

Uiteraard hebben wij de wijsheid niet in pacht, er zijn hele boekenkasten volgeschreven over het effectief beheersen van projecten, dus ons zal het zeker niet lukken de wereld in één slag te veranderen. Wij zijn er alleen wél van overtuigd dat onze visie een heel goed handvat is om tezamen met een heleboel gedreven mensen verder te ontwikkelen.

Doel is gezonde projectorganisaties die winst maken.

Contact

Frank Sipkes

06 - 28 67 26 31

Van Kinschotstraat 1 - 2614 XJ Delft